GWARANCJA –WARUNKI

Dbamy o wysoką jakość usług i ponosimy odpowiedzialność za prace przez nas wykonane. Udzielamy więc naszym Pacjentom gwarancji.
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty wykonania pracy. Warunkiem gwarancji jest zgłaszanie się na bezpłatne przeglądy uzębienia co 6 miesięcy oraz jeśli będzie taka potrzeba (np: nowe ubytki próchnicowe, kamień nazębny) podjęcie odpowiedniego leczenia. Gwarancja nie jest wydawana jeśli Pacjent przy oddawaniu pracy posiada inne braki zębowe. Aby uzyskać gwarancję na prace protetyczne Pacjent jest zobowiązany uzupełnić pozostałe braki zębowe w przeciągu 3 miesięcy.

Gwarancja obejmuje:
Gwarancja nie obejmuje:
Nie podlegają gwarancji uszkodzenia w wyniku: