W Nova Dentica możliwe są następujące formy płatności:

Skrócony cennik gabinetu Nova Dentica:

Wypełnienie stałe od 140 zł
Wypełnienie w zębie mlecznym od 80 zł
Opatrunek tymczasowy 60 zł
Ekstrakcja zęba stałego od 130 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego od 40 zł
Ekstrakcja chirurgiczna 250-300 zł
Ekstrakcja zatrzymanego zęba 350-500 zł
Implant +korona protetyczna na implancie od 4300 zł
Znieczulenie bezpłatne
Przegląd stomatologiczny 20 zł
Licówki porcelanowe 1200 zł
Korona porcelanowa 700 zł
Licówka kompozytowa od 250 zł
Proteza całkowita 700 zł
Proteza szkieletowa 1200 zł
Skaling od 100 zł
Piaskowanie od 80 zł
Skaling, piaskowanie od 150 zł
Fluoryzacja zębów stałych 100 zł
Fluoryzacja zębów mlecznych 50 zł
RVG cyfrowe zdjęcie punktowe 30 zł
Leczenie kanałowe:
1 kanał 300 zł
2 kanały 400 zł
3 kanały 500 zł