2017-07-17


Dentysta Łódź ul. Tuszynska
Pacjent nie decydował się na leczenie ortodontyczne,
chciał poprawić estetykę swojego uśmiechu
i zamaskować zgryz otwarty w odcinku przednim.
Dentysta Łódź ul. Tuszynska
Stan po wykonaniu 4 licówek z kompozytu EMPRESS.

2017-07-12


Dentysta Łódź ul. Tuszynska
Pacjent chciał poprawić estetykę zębów w szczęce.

Wykonano licówki i korony pełnoceramiczne na odcinek od piątki do piątki.

2016-08-25


Dentysta Łódź ul. Tuszynska
Pacjent z bruksizmem pragnął rozjaśnić i odbudować starte zęby.
po novadentica
Wykonano odbudowę wysokości zwarcia poprzez nakłady i licówki kompozytowe . Efekt końcowy po wykonaniu 12 licówek góra i dół od kła do kła.Efekt po 2 wizytach.

2016-05-22


Dentysta Łódź ul. TuszynskaPacjentka chciała mieć bardziej kobiecy kształt uśmiechu oraz zatuszować brak zawiązka dwójki górnej prawej i przebarwioną po leczeniu kanałowym dwójkę lewą górną.
Dentysta Łódź ul. Tuszynska
Uśmiech Pacjentki po wykonaniu 5 licówek porcelanowych.

2016-04-14


nova dentica przedPacjent zgłosił się by wykonać 6 licówek porcelanowych od kła do kła w górnym łuku. Do tej pory zęby zabezpieczane były wypełnieniami kompozytowymi, które przebarwiły się.
novadentica po
Pacjent po wykonaniu 6 górnych licówek porcelanowych.

2016-01-18


nova dentica przedPacjent zgłosił się by poprawić estetykę przednich zębów górnych. Widoczne odwrotne zachodzenie zębów oraz brak obu górnych dwójek.
novadentica po
Pacjent po wykonaniu leczenia kanałowego i mostu porcelanowego od kła do kła.

2015-12-18


przed nova dentica _1171Pacjentka zgłosiła się w celu odbudowy zniszczonych i przebarwionych siekaczy centralnych dolnych.
po nova dentica_1173
Efekt po wykonaniu odbudowy siekaczy dolnych ( 2 godziny później).

2015-12-15


przed nova dentica 1165Pacjentka chciała wyprostować i szybko poprawić wygląd górnych sześciu zębów przednich.
po nova dentica_1166
Kilka godziny później , wykonano leczenie kanałowe jedynki górnej lewej ( ze względu duże wychylenie zęba) oraz licówki kompozytowe na 6 górnych zębów.

2015-011-25


novadentica licówki przedPacjentka zgłosiła się w celu poprawy kształtu górnych sześciu zębów przednich. Szczególnym problemem były zbyt słabo wykształcone dwójki górne.
novadenticalicówki po
Pacjentce wykonano sześć licówek porcelanowych na siekacze i kły górne. Zęby wyglądają bardzo naturalnie i estetycznie.

2015-08-25


przed2-300x225Pacjent zgłosił się w celu odbudowy starych zębów dolnych i górnych.
po2-300x225
Wykonano odbudowę wysokości zwarcia poprzez licówki w odcinku przednim i nakłady w odcinku bocznym. Widok nakładów na modelu.

2015-04-28


nova dentica przedPacjentka zgłosiła się celem zamknięcia diastem i trem w odcinku przednim szczęki.
nova dentica po
Efekt końcowy po wypolerowaniu czterech licówek kompozytowych na jedynkach i dwójkach górnych.

2015-03-28


IMG_0709Pacjent zgłosił się w celu wyleczenia górnych jedynek i dwójek oraz poprawy estetyki przebarwionych zębów przednich.
IMG_0712
Efekt po wykonaniu leczenia kanałowego i odbudów kompozytowych czterech górnych zębów.

2015-03-15


przedJPG
Pacjentka chciała poprawić estetykę swojego uśmiechu, zamknąć przerwy między zębami i pozbyć się przebarwień.
po1
Końcowy efekt po zastosowaniu licówek kompozytowych uzyskany na jednej wizycie.

2015-02-15


przed
Pacjentka zgłosiła się w celu uzupełnienia brakującej jedynki prawej górnej.
po
Odbudowany brak zębowy podczas jednej wizyty.

2015-01-09


1.Złamane narzędzie w kanale podniebiennymzęba 24
Pacjent zgłosił się z powodu nawracającej przetoki przy zębie leczonym już kiedyś kanałowo. RTG ujawniło złamane narzędzie w kanale podniebiennym.
2.Ząb po usunięciu narzędzia , rtg z pilnikiem na długości roboczej
Stan po usunięciu narzędzia i udrożnieniu kanału podniebiennego. RTG z pilnikiem w kanale podniebiennym pokazuje ,że pełna długość kanału podniebiennego zastała osiągnięta.

2014-11-19


36_przed
Ząb 36 podczas leczenia kanałowego , rtg z narzędziami w kanałach.
36_po
Ząb 36 po wypełnieniu ostatecznym kanałów.

2014-10-28


most AET
Pacjent stracił dwójkę górną . Widok oszlifowanych zębów ( jedynki i trójki ) pod most AET . Most AET jest rozwiązaniem małoinwazyjnym, zęby oszlifowane są minimalnie.
most kompozytowy aet
Widok mostu AET od strony podniebienia. Widoczny dostawiony ząb 22 ze skrzydełkami na sąsiednich zębach( zęby sąsiednie pozostały żywe)

2014-10-15


złamana korona zęba
Pacjent złosił się ze złamaną koroną piątki dolnej prawej.
odbudowa na włóknie szklanym
Ząb po zakończeniu odbudowy.

2014-09-15


Przebarwienia na zębach
Pacjent zgłosił się z nieestetycznymi wypełnieniami w dwójce oraz jedynce
górnej lewej. Poprosił o ich wymianę.
Odbudowa jedynki
Wykonano dwa nowe wypełnienia z kompozytu Gaenial BW oraz nadano cechy charakterystyczne dla zębów przednich Pacjenta ( mleczne plamki)

 

2014-08-11


ząb przed rekonstrukcją na włóknie szklanym
Pacjentka złosiła się z bólem górnej piątki. Ząb wymagał leczenia kanałowego i ze względu na duże zniszczenie odbudowy korony na włóknie szklanym. Widok zęba 15 przed zacementowaniem włókien szklanych.

gotowa odbudowa na włóknie szklanym
Zakończona odbudowa zęba 15.

 

2014-08-05


zęby przed piaskowaniem
Zęby sieczne dolne z osadem nazębnym.
zęby po piaskowaniu
Widok siekaczy dolnych po zabiegu piaskowania.

2014-07-16


złamana korona zęba
Zniszczona korona zęba 36
(ząb po leczeniu kanałowym).
odbudowa kompozytowa
Ząb 36 po odbudowie za pomocą endokorony kompozytowej (praca wykonywana we współpracy z technikiem dentystycznym).

2014-07-14


kamień na zębach
Zęby sieczne dolne z osadami nazębnymi
i niewyrównaną płaszczyzną zgryzową.
zęby po usunięciu kamienia
Pacjent po zabiegu higienizacji i wyrównaniu płaszczyzny zgryzowej kompozytem.

2014-07-10


licówki łódź
Przebarwiony ząb 21.
licówki łódź
Ząb 21 z nową licówką kompozytową.

2014-06-20


most na włóknie szklanym
Pacjent stracił dwójkę górną lewą. Wykonano minimalną preparację zębów sąsiednich od strony podniebiennej. Stan przed zacementowaniem mostu.
most na włóknie szklanym
Most kompozytowy AET na włóknie szklanym po zacementowaniu.

2014-06-14


Wybielanie zębów Łódź
Zęby przed zabiegiem wybielania ( kolor wyjściowy C1)
Wybielanie zębów Łódź
Efekt po wybielaniu zębów Lampą Beyond ( kolor uzyskany BW)

2014-06-05


złamana jędynka
Pacjent zgłosił się w celu odbudowy
jedynek górnych
złamana jedynka
Efekt po odbudowie siekaczy centralnych szczęki kompozytem G-aenial

2014-05-20


Proteza szkieletowa
Proteza szkieletowa dolna.
Proteza szkieletowa
Proteza szkieletowa górna.

2014-04-30


Kamień , osad
Złogi kamienia nazębnego na zębach trzonowych, obecny stan zapalny dziąseł.
Zęby po skalingu , piaskowaniu, polishingu
Zęby po zdjęciu kamienia ,piaskowaniu i wypolerowaniu.

2014-04-30


Starcie zębów, zniszczone zęby, zjedzone zęby
Pacjent z uogólnionym starciem zębów szczęki i żuchwy z powodu bruksizmu (zgrzytanie zębami)
po
Odbudowa kompozytowa zębów w zgryzie. Pacjent został zaopatrzony również w szynę relaksacyjną.

2014-04-02


Przebarwione jedynki
Pacjent zgłosił się z przebarwionymi
górnymi siekaczami centralnymi
korony porcelanowe
Wykonano leczenie kanałowe obu zębów oraz dwie korony porcelanowe na podbudowie z cyrkonu

2014-03-27


złamany ząb
Zniszczona korona zęba przedtrzonowego
rekonstrukcja korony zęba na włóknie szklanym
Ząb przedtrzonowy po leczeniu kanałowym z odbudową kompozytową na włóknie szklanym

2014-03-23


Próchnica zęba
Próchnica wtórna w zębie trzonowym
z wypełnieniem amalgamatowym
biała plomba kompozytowa
Wyleczony ząb z wypełnieniem kompozytowym

2014-03-20


Złamany ząb
Złamana korona zęba 12 , ząb wymagał leczenia kanałowego
odbudowa złamanej jedynki
Odbudowa korony zęba kompozytem na włóknie szklanym osadzonym w kanale

2014-03-20


Brak zęba
Most na inlayach – most porcelanowy cementowany adhezyjnie
Most porcelanowy
Most na inlayach (modele) – most odbudowujący brakujący ząb trzonowy 36 na inlayach w 35 i 37